The charm of this object can be made of porcelain, glass and, in the deep past, also as tin.

11.07.2024

Usually only one can carry it, but it is for many = JUG
The charm of this object can be made of porcelain, glass and, in the deep past, also as tin.
It serves to transfer liquid such as water, milk, wine, beer, usually.
On sunny, hot days, for various cold drinks or iced teas as in modern times.
Imagine how a jug looks on any table and what it evokes in you.

you are welcoming

EN

Niesť ho môže zvyčajne iba jeden, je však pre mnohých = DŽBÁN
Čaro tohto predmetu vie byť vyrobené z porcelánu, skla a v hlbokej minulosti aj ako plechový.
Slúži na prenos tekutiny ako je voda, mlieko, víno, pivo, zvyčajne.
V slnečných horúcich dňoch na rôzne chladné nápoje, či ľadové čaje ako novodobo.
Predstavte si ako vyzerá džbán na akomkoľvek stole a čo to vo vás vyvoláva. 

SK

Nést ho může obvykle pouze jeden, je však pro mnohé = DŽBÁN

Kouzlo tohoto předmětu umí být vyrobeno z porcelánu, skla a v hluboké minulosti i jako plechový.

Slouží k přenosu tekutiny jako je voda, mléko, víno, pivo, obvykle.

Ve slunečných horkých dnech na různé chladné nápoje či ledové čaje jako novodobo.

Představte si jak vypadá džbán na jakémkoli stole a co to ve vás vyvolává.

                                                                                                                                                                    CZ

Your title5Choose simple and high-quality accessories, often in the form of past times and transfer to a certain energy quality of the given period and the activities associated with it. Baking with grandmothers, or childhood. We sometimes keep a certain quality of warmth in the form of such an object associated with a given activity even in the present and thereby add and shift the quality and spirit of the family in its most ordinary form.ENJOY THE LITTLE THINGS.