Sporty_elegant style

A Natural Woman

Vitajte zlatíčka, milovníci života a všetkého krásneho, čo nám život prináša. Dovoľte mi predstaviť sa,...všetkým, čo na tejto stránke ponúkam, zdieľam s Vami všetky farby života, záľubu pre skromnú zvedavosť, ktorá vo mne prebúdza všetky škály poznania a chute a vône, to ako život chutí.

Welcome darlings, lovers of life and everything beautiful that life brings us. Allow me to introduce myself... to all that I offer on this site, I share with you all the colors of life, a fondness for humble curiosity that awakens in me all scales of knowledge and tastes and smells, that's how life tastes.

The world of women is fascinating and surprising, and yet it can taste and smell of freedom, responsibility, soulful depth and height, and endless beginnings.

Svet žien je fascinujúci i zarážajúci a predsa vie chutiť a voňať slobodou, zodpovednosťou, oduševnenou hĺbkou aj výškou i nekonečnými začiatkami.

SK/EN

                                                                             With pleasure Yarmila Neuschlová